DIDJ - experimentální hudební nástroj
/experimental musical instrument DIDJ
Projekt vychází z dechového nástroje původních obyvatel Austrálie, známým dnes pod souhrnným názvem didgeridoo. Tělo tvoří kovová trubice svařená ze tří dílů, na ni je nasunuta čtvrtá část s rukojetí. S tou je možné pohybovat a funguje tak jako snižec. Podobně jako třeba u pozounu, může hráč*ka nastavením délky trubice plynule měnit tón nástroje: čím je trubice delší, tím se tón stává hlubším.

Kruhový tvar tohoto objektu hráče*ku doslova objímá a zprostředkovává tak větší splynutí s nástrojem. U tradičního didgeridoo je důraz kladen na blízké, intimní propojení s nástrojem, související se speciální dechovou technikou tzv. cirkulačním dýcháním. Projekt byl poprvé představen na UMPRUM v roce 2023 a následně v rámci výstavního projektu UMPRUM.WAW v Miláně během Design weeku a na Designblok Prague, kde získal ocenění za nejlepší školní prezentaci.
výstava UMPRUM.WAW
na Design weeku v Miláně, Via Tortona
/ exhibition UMPRUM.WAW
during Milan Design Week, Via Tortona

Prototypování a realizace
/Prototyping and realization


24–09–2024