Demižonky
/ demijohn carafe
Projekt vnikl ve spolupráci s organizací Krásná Práce, v rámci které hledá cesty, jak v 21.století lze propojit současný design a tradiční řemeslné postupy. Demižonky byly vyrobeny oplétány jak tradičně v Uherském Brodě tak samotnou autorkou, která si techniku osvojila.

V projektu Uchování vznikly i nádoby na kvašení a na máslo. Zakládá na úvahách nad neudržitelným pokrokem současného světa a zkoumá tradici uchovávání potravin, které bylo dříve v domácnostech zvykem.

Projekt vyšel v katalogu v roce 2022 a 2023 v anglickém jazyce na UMPRUM.
Byl prezentován na výstavě Krásná práce v Galerii 1 v Praze v roce 2022 a v roce 2023 na Milan Design week
a v New Yorku.   

/ for eng scroll downDostupné na prodej
/avaliable for sale
výstava Krásná práce, Praha Galerie 1 2021
/ Beautiful work exhibition, Prague Galerie 1 2021výstava Krásná práce,
Miláno Design week 2023
/ Beautiful work exhibition,
Milan design week 2023

/ ENG
The project emerged through a collaboration with the organization “Krásná Práce”, dedicated to exploring the fusion of contemporary design with traditional craft methods in the 21st century. Demijohns were crafted using both traditional techniques in Uherský Brod and by the author herself, who became proficient in the craft.

In addition, the Preservation project included containers for storing and fermentation of food. This aspect of the project reflects on the unsustainable trajectory of contemporary society while exploring the tradition of food preservation, once a commonplace practice in households.

The project has been featured in catalogs in both Czech and English in 2022 and 2023, published by UMPRUM. It has been showcased at the "Beautiful Work" exhibition in Gallery 1 in Prague in 2022, and in 2023 at the Milan Design Week, Prague House in Brussels, Dutch Design Week in Eindhoven, and in New York.

2021