Stánek pro značku Moje rukavice
/booth for Moje rukavice brand
Stánek pro rukavičkářku Ludmilu Osičkovou se stal prostředníkem jak ukázat rukavičkářské řemeslo v celé své pestrosti a kráse. Poodhalení procesu
a vystavení nástrojů bylo jeho hlavním cílem. Rám se systémem krabic byl vymyšlen tak, aby s ním bylo možné cestovat a když nejezdí po výstavách
je úložným prostorem s dílně v Načeradci.

Návrh vznikl v kolaboraci s designérem Janem Lechnerem.    
/ for eng scroll down

Stánek vystavený v uměleckoprůmyslovém muzeu na Designblok Prague 2023 /  The booth exhibited at the Museum of Decorative Arts at Designblok Prague 2023
/ ENG
The booth for glove-maker Ludmila Osičková served as a platform to showcase the intricate craft of glove-making in its full diversity and beauty. Its primary aim was to unveil the process and exhibit the tools involved. The frame, equipped with a box system, was ingeniously designed for easy transportation. When not in use at exhibitions, it doubles as storage space with a workshop in Načeradec.
This project was a collaboration with designer Jan Lechner.

Fotografie: Irma Březina
2023