Uchování  - nádoby na kvašení
a skladování potravin
/ Preservation
Projekt vnikl ve spolupráci s organizací Krásná Práce, v rámci které hledá cesty, jak v 21.století lze propojit současný design a tradiční řemeslné postupy. Zeláky a máslenky byly vyrobeny mistrem keramického řemesla panem Karlem Hanákem z Násedlovic. Koncipovány pro výrobu v manufaktuře Keramika Krumvíř.

V projektu Uchování vznikly i nádoby na domácí pálenky - demižonky. Zakládá na úvahách nad neudržitelným pokrokem současného světa a zkoumá tradici uchovávání potravin, které bylo dříve v domácnostech zvykem.

Projekt vyšel v katalogu v roce 2022 a 2023 v anglickém jazyce na UMPRUM.
Byl prezentován na výstavě Krásná práce v Galerii 1 v Praze v roce 2022 a v roce 2023 na Milan Design week, v Pražském domě v Bruselu, na Dutch design week v Eidenhovenu a v New Yorku. 


/for eng scroll down


výstava Krásná práce, Praha Galerie 1 2021
/ Beautiful work exhibition, Prague Galerie 1 2021

výstava Krásná práce, Miláno Design week 2023
/ Beautiful work exhibition, Milan design week 2023Dostupné na prodej
/avaliable for sale

/ENG
The project was created in collaboration with the organization “Krásná práce”, within which it is looking for ways to connect contemporary design and traditional craft practices in the 21st century. Fermentation pot and buttercups were made by master ceramic craftsman Mr. Karel Hanák from village in Moravia - Násedlovice. Conceived for production in the Keramika Krumvíř manufactory.

In addition, the Preservation project included containers for homemade liquors known as "demižony." This aspect of the project reflects on the unsustainable trajectory of contemporary society while exploring the tradition of food preservation, once a commonplace practice in households.

The project has been featured in catalogs in both Czech and English in 2022 and 2023, published by UMPRUM. It has been showcased at the "Beautiful Work" exhibition in Gallery 1 in Prague in 2022, and in 2023 at the Milan Design Week, Prague House in Brussels, Dutch Design Week in Eindhoven, and in New York.
2021